JL-Tech
Akku Betriebsdauer Rechner - Druckversion

+- JL-Tech (http://jl-tech.de/Forum)
+-- Forum: Solar und Windkraft (http://jl-tech.de/Forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Berechnungen und Formeln (http://jl-tech.de/Forum/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Thema: Akku Betriebsdauer Rechner (/showthread.php?tid=4)Akku Betriebsdauer Rechner - 58_JL-Tech - 25.02.2020

Hier noch ein Tipp

https://www.akkuline.de/akku-rechner/akku-betriebszeit-rechner